| Vekaletname Bilgileri
Avukatlarımıza vermek istediğiniz vekaletname için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir :
 
Av. Zekican BALCI                  : T.C. No: 25292389886, Muğla Barosu, Baro Sicil No: 1381
Av. Volkan UYSAL                   : T.C. No: 14354754496, Muğla Barosu, Baro Sicil No: 1176
Av. Büşra Ayşe Güngörsün    : T.C. No:  31028062114, Muğla Barosu, Baro Sicil No: 1054
 
Adres : Tepe Mahallesi Kubilay Alpugan Sokak No: 4B/4 Marmaris Muğla / TÜRKİYE
 
NOT: Avukatlarımız adına Noterden Genel Dava Vekaletnamesi düzenletilmesi yeterlidir. Ancak boşanma davalarında, verilecek olan vekaletnamede, avukatlarımızın  özellikle boşanma konusunda da yetkili kılınması gerekmektedir.
Copyright © 2014 Egal Hukuk Bürosu. All Rights Reserved.
Design & Developed by ÖzNet