| Sık Sorulan Sorular

1- Haklarımı mahkeme yoluyla aramak için avukat tutmak zorunda mıyım?

Hiç kimse haklarını aramak için avukat tutmak zorunda değildir. Herkes mahkemeler önünde kendi hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine sahiptir. Ancak hukukun bir bilim dalı olması nedeniyle avukatın hukuki yarıdmına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

2- Avukatlık ücreti neye göre belirlenir?

Avukatlık ücretleri, her yıl hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarfiesi de göz önüne alınarak taraflar arasında serbestçe belirlenir. Vekalet ücretinin üst sınırı Avukatlık Kanununda belirtilmiştir.

3- Vekalet ücreti ne zaman ödenir?

Avukatın hak kazandığı vekalet ücreti iş başında peşin ödenir.

4- Dava sonucunda mahkeme masrafları ve avukatıma ödediğim vekalet ücretini geri alabilir miyim?

Kural olarak davanın kazanılması halinde, mahkeme masraflarının tamamı karşı tarafa yükletilir. (Kısmen kabul hali hariç). Ancak, mahkemece hükmedilen karşı vekalet ücreti avukata aittir. Bu nedenle avukatın iş takibi için müvekkilinden talep ettiği ücret ile mahkemece hükmedilen vekalet ücreti avukata aittir.

1- Şirketim İçin Neden Hukuki Danışmanlık Hizmeti Almalıyım?

Günümüz serbest ekonomisinde, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin boyutunun çok büyük olması ve şirketlerin faaliyetlerini sorunsuz olarak devam ettirebilmesi, gerek tacirler arasındaki ilişkilerin ve gerekse de tüketici ile olan ilişkilerin tam olarak düzenlenmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle tacir kişiler, ticaretin neredeyse her safhasında hukuki işlem ve eylemlerle işelerini yürütmektedirler. Bu ilişkilerin hukuki boyutu düzgün bir zemine oturtulmadığı takdirde, ileride telafisi mümkün olmayan ya da işletmeye zarar veren birçok durumla karşılaşılmaktadır. Mahkemelerin iş yükleri, mahkeme süreci ve zorunlu prosedürler de büyük bir zaman almaktadır. Hal böyle olunca, istenilen sonuca ulaşmak da zaman almakta ve bazen de bu süreç olumsuz sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, hukuki ilşikilerin en başından itibaren hukuki yardım alınması, gerek ileride doğabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından ve gerekse de zamanın iyi değerlendirilmesi ve kısa zamanda sonuç elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Böylece en kısa zamanda istenilen sonuca ulaşılabilecektir.

1- Bankaların almış oldukları Kredi Masraflarının hukuki dayanağı var mıdır?

Bankaların kredi kullandırırken almış oldukları ekspertiz ücreti ve sağlık sigortası ücretlerinin yasal dayanakları olmasına rağmen, diğer bedeller tüketici bakımından haksız şart oluşturduğundan herhangi bir geçerlilikleri bulunmamaktadır.

2- Bankaların almış oldukları erken kapatma komisyonunun yasal dayanağı var mıdır?

Bankalar, sözleşmede yazılı olmak koşuluyla,  vermiş oldukları kredilerin erken kapatılması durumunda ödeme tarihinde bakiye kalan ana para üzerinde en fazla %2 erken kapatma komisyonu alma hakkına sahiptirler. Bunun dışında, kredilerin veya faizlerinin yapılandırılması halinde alınan erken kapatma komsiyonunun herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Copyright © 2014 Egal Hukuk Bürosu. All Rights Reserved.
Design & Developed by ÖzNet