| Kurumsal

Müvekkilerimizin bize verdikleri bilgi veya tacir kişilerin ticari sırları kendileri için ne kadar önemli ise, avukat-müvekkil ilişkisinde de bir o kadar önem taşımaktadır. Müvekkillerimizle iş ilişkisi kurarken Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak hareket etmek ana prensibimizdir.

Müvekkilin Egal Hukuk Bürosu’na sağladığı ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi, uygulanabilir kurallar, profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulmaktadır.

Müvekkillere daha fazla fayda sağlamak açısından Egal Hukuk Bürosu avukatlarının tamamı çoğu zaman aynı konu üzerinde birlikte çalışmaktadırlar.

Ticari ilişkilerin kurulmasında, avukatlar en az diğer profesyoneller kadar etkin rol oynamaktadırlar. Büromuz, bu bilince dayalı olarak, birçok yerli ve yabancı müvekkillere hukuki hizmetler sağlamaktadır.

Copyright © 2014 Egal Hukuk Bürosu. All Rights Reserved.
Design & Developed by ÖzNet